_11161425 lat temu, 27 maja 1990 r. na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym, odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, dlatego też Gmina Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w dniu 23 maja 2015 r. obchodziła jubileusz 25-lecia samorządności. W ramach uroczystych obchodów zorganizowano „Demokratyczny bieg po wolność”, w którym uczestniczyło ponad 50 uczestników w trzech kategoriach: Open, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. „Demokratyczny bieg po wolność”, zrealizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega  Biegnij i Ty”. Trasa biegów z miejscowości Cedry Małe do Przystani żeglarskiej w Błotiku liczyła prawie 4 km. Celem biegu poza uczczeniem wielkiego wydarzenia jakim jest 25-lecie samorządności było upowszechnianie sportowego trybu życia, promowanie zdrowia i radości, a nie tylko rywalizacja i walka o medale, mimo iż otrzymali je wszyscy uczestnicy biegu. Na mecie na zawodników czekały również atrakcje, takie jak ognisko z poczęstunkiem, a także ścianka wspinaczkowa. Spośród licznie przybyłych zwolenników biegów nagrodzeni zostali najlepsi. Fundatorem nagród (rowery, łyżworolki, deskorolki, gra piłkarzyki), pucharów jak i medali dla wszystkich uczestników był Wójt Gminy Cedry Wielkie  Pan Janusz Goliński.

Po odznaczeniu zawodników i wręczeniu nagród, pucharów i medali zaproszeni goście uczestniczyli w dalszych obchodach 25lecia samorządności. Z tej okazji na Przystani żeglarskiej w Błotniku zorganizowana została konferencja, w której uczestniczyli radni i sołtysi wszystkich kadencji, a także goście specjalni, w tym: Pan Bogdan Dombrowski Podsekretarz stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Pan Stefan Skonieczny Starosta Gdański, którzy zostali przywitani przez Wójta Gminy  Janusza Golińskiego i Przewodniczącą Rady Gminy  Bożenę Daszewską. Zorganizowana konferencja obejmowała wykład dr Dariusza Piaska nt. demokracji w Polsce a także wystąpienie Pana Janusza Golińskiego  Wójta Gminy Cedry Wielkie nt. zmian zachodzących w Gminie w ciągu ostatnich 25 lat. Po zakończonych wykładach wszyscy goście otrzymali specjalnie przygotowane na tę okazję podziękowania, a także zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cedrach Wielkich.

Gratulacje oraz życzenia w związku z przypadającym dnia 27 maja 2015 r. jubileuszem 25-lecia działalności samorządu terytorialnego złożył na ręce Wójta Gminy Janusza Golińskiego, w specjalnie przesłanym na tę okoliczność liście Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Klasyfikacja ogólna „Demokratycznego biegu po wolność” przedstawia się następująco:

  Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Paulina Borejko Szkoła Podstawowa w Giemlicach
II miejsce – Aleksandra Topa Zespół Szkół w Cedrach Małych
III miejsce – Mateusz IIczuk Zespół Szkół w Cedrach Małych

  Gimnazjum:

I miejsce – Kacper Stormowski Zespół Szkół w Cedrach Wielkich
II miejsce – Kamil Poloski Zespół Szkół w Cedrach Małych
III miejsce –Robert Błądek Zespół Szkół w Cedrach Wielkich

  OPEN:

I miejsce – Bartosz Tomkowicz
II miejsce – Magdalena Gosłowska
III miejsce – Monika Karnat